Rena Kläder…

Posted: 25 februari, 2019 | Thomas Ulvesten

…Bästa Hallamöllagäst,
För närvarande råder hästsmitta runt om i vårt land. Många hästverksamheter och gårdar är drabbade. Vi vill verkligen göra vad vi kan och undvika att hamna i samma mycket tuffa situation som våra drabbade hästkollegor & vänner. Därför är det av största vikt att Du som besöker oss säkerställer att Dina kläder och skor är rena.
Rider du på annat håll eller har besökt annat stall nyligen blir vi ännu gladare ifall du helt enkelt har andra kläder och skor.